Bảng Giá Điều Hòa Multi Daikin Chi Tiết Cập Nhật Mới Nhất 2021

Để thuận tiện cho quý khách hàng trong việc mua sắm máy điều hòa Multi Daikin, Điện Máy Thành An báo giá chi tiết các dòng điều hòa Multi 1 chiều, 2 chiều, treo tường, âm trần nối ống gió,… cùng những thông số cơ bản về công suất. Từ đó giúp quý khách dễ dàng chọn sản phẩm phù hợp nhu cầu sử dụng!

Bảng báo giá dàn nóng điều hòa Multi Daikin Super Multi NX 1 chiều

STT

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Công suất (HP)

Hình ảnh

Giá sản phẩm

1

Dàn Nóng Multi Daikin 3MKM52RVMV (2.0 HP, Inverter, Gas R32)

3MKM52RVMV

2.0 HP

23.800.000 đồng

2

Dàn nóng điều hòa Daikin multi 4MKM68RVMV

4MKM68RVMV

23.000 BTU

28.400.000 đồng

3

Dàn Nóng Multi Daikin 4MKM68RVMV (2.5 HP, Inverter, Gas R32)

4MKM68RVMV

2.5 HP

29.200.000 đồng

4

Dàn nóng điều hòa Daikin multi 4MKM80RVMV

4MKM80RVMV

 28.000 BTU

33.200.000 đồng

5

Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin 4MKM80RVMV (3.0 HP, Inverter, Gas R32)

4MKM80RVMV

3.0 HP

34.000.000 đồng

6

Dàn nóng điều hòa Daikin multi 5MKM100RVMV

5MKM100RVMV

35.000 BTU

40.550.000 đồng

7

Dàn Nóng Multi Daikin 5MKM100RVMV (4.0 HP, Inverter, Gas R32)

5MKM100RVMV

4.0 HP

41.700.000 đồng

Bảng báo giá dàn lạnh điều hòa Multi Daikin Super Multi NX 2 chiều

STT

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Công suất (HP)

Hình ảnh

Giá sản phẩm

1

Dàn lạnh treo tường 2 chiều điều

hòa multi Daikin CTXJ25RVMV

9,000BTU

CTXJ25RVMV

9.000BTU

12.250.000 đồng

2

Dàn lạnh treo tường 2 chiều điều

hòa multi Daikin CTXJ35RVMV

12,000BTU

CTXJ35RVMV

12.000BTU

13.850.000 đồng

3

Dàn lạnh treo tường 2 chiều điều

hòa multi Daikin CTXJ50RVMV

18,000BTU

CTXJ50RVMV

18.000BTU

16.300.000 đồng

4

Dàn lạnh treo tường điều hòa Multi Daikin 2 chiều 9.000TU FTXS25EVMA

FTXS25EVMA

9.000TU

Liên hệ

5

Dàn lạnh treo tường điều hòa Multi Daikin 2 chiều 12.000TU FTXS35EVMA

FTXS35EVMA

12.000TU

Liên hệ

6

Dàn lạnh treo tường điều hòa Multi Daikin 2 chiều 18.000TU FTXS50FVMA

FTXS50FVMA

18.000TU

Liên hệ

7

Dàn lạnh treo tường điều hòa Multi Daikin 2 chiều 24.000TU FTXS71FVMA

FTXS71FVMA

24.000TU

Bảng báo giá dàn lạnh treo tường Multi Daikin 1 chiều

STT

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Công suất (HP)

Hình ảnh

Giá sản phẩm

1

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM25RVMV (1.0Hp, Inverter, Gas R32)

CTKM25RVMV

1.0 HP

3.900.000 đồng

2

Điều hòa multi Daikin 18.000BTU CTKM50RVMV

CTKM50RVMV

18.000BTU

6.500.000 đồng

3

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM50RVMV (2.0Hp, Inverter, Gas R32)

CTKM50RVMV

2.0 HP

6.700.000 đồng

4

Điều hòa multi Daikin 21.000BTU CTKM60RVMV

CTKM60RVMV

21.000BTU

8.100.000 đồng

5

Điều hòa multi Daikin 24.000BTU CTKM71RVMV

CTKM71RVMV

24.000BTU

8.300.000 đồng

6

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM60RVMV (2.5HP, Inverter, Gas R32)

CTKM60RVMV

2.5HP

8.400.000 đồng

7

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM71RVMV (3.0HP, Inverter, Gas R32)

CTKM71RVMV

3.0HP

8.500.000 đồng

Bảng báo giá dàn lạnh treo tường Multi Daikin 2 chiều

STT

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Công suất (HP)

Hình ảnh

Giá sản phẩm

1

Dàn lạnh treo tường điều hòa multi Daikin 2 chiều CTXM25RVMV

CTXM25RVMV

9.000 BTU

4.350.000 đồng

2

Dàn lạnh treo tường 2 chiều điều hòa multi Daikin CTXM35RVMV

CTXM35RVMV

12.000 BTU

4.850.000 đồng

3

Dàn lạnh treo tường 2 chiều điều hòa multi Daikin CTXM50RVMV

CTXM50RVMV

18.000 BTU

7.500.000 đồng

4

Dàn lạnh treo tường 2 chiều điều hòa multi Daikin CTXM60RVMV

CTXM60RVMV

21.000 BTU

9.400.000 đồng

5

Dàn lạnh treo tường 2 chiều điều hòa multi

Daikin CTXJ25RVMV 9,000BTU

CTXJ25RVMV

9.000BTU

12.250.000 đồng

6

Dàn lạnh treo tường 2 chiều điều

hòa multi Daikin CTXJ35RVMV

12,000BTU

CTXJ35RVMV

12.000BTU

13.850.000 đồng

7

Dàn lạnh treo tường 2 chiều điều

hòa multi Daikin CTXJ50RVMV

18,000BTU

CTXJ50RVMV

18.000BTU

16.300.000 đồng

Báo giá dàn lạnh âm trần cassette Daikin Multi

STT

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Công suất (HP)

Hình ảnh

Giá sản phẩm

1

Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa Multi Daikin 1 chiều 9.000BTU FFQ25BV1B9

FFQ25BV1B9

9.000BTU

Liên hệ

2

Dàn lạnh âm trần điều hòa

multi Daikin FFA25RV1V

9,000BTU

FFA25RV1V

9.000BTU

8.300.000 đồng

3

Dàn lạnh âm trần điều hòa multi Daikin

FFQ35BV1B9 12,000BTU

FFQ35BV1B9

12.000BTU

9.300.000 đồng

4

Dàn lạnh âm trần điều hòa multi

Daikin FFA50RV1V 18,000BTU

FFA50RV1V

18.000BTU

10.900.000 đồng

5

Điều Hòa Cassette Âm Trần 12000BTU DaiKin FFQ35BV1B9

FFQ35BV1B9

12.000BTU

13.700.000 đồng

6

Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa Multi Daikin 1 chiều 18.000BTU FFQ50BV1B9

FFQ50BV1B9

18.000BTU

Liên hệ

7

Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa Multi Daikin 1 chiều 12.000BTU FFQ35BV1B9

FFQ35BV1B9

12.000BTU

Liên hệ

Báo giá dàn lạnh giấu trần nối ống gió Daikin Multi

STT

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Công suất (HP)

Hình ảnh

Giá sản phẩm

1

Dàn lạnh nối ống gió điều hòa multi Daikin

CDXM50RVMV 18,000BTU

CDXM50RVMV

18.000BTU

9.750.000 đồng

2

Dàn lạnh nối ống gió điều hòa multi

Daikin CDXM71RVMV 24,000BTU

CDXM71RVMV

24.000BTU

10.900.000 đồng

3

Dàn lạnh nối ống gió điều hòa Multi

Daikin FDXS50CVMA 18,000BTU 2

chiều

FDXS50CVMA

18.000BTU

11.200.000 đồng

4

Máy Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió FDBNQ21MV1/RNQ21MV1V (2.5 Hp, Gas R410A)

FDBNQ21MV1/RNQ21MV1V

2.5 HP

24.700.000 đồng

5

Máy Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió FDMNQ26MV1/RNQ26MV19 (3.0 Hp, Gas R410A)

FDMNQ26MV1/RNQ26MV19

3.0 HP

29.100.000 đồng

6

Máy Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió FDMNQ30MV1/RNQ30MV1 (3.5 Hp, Gas R410A)

FDMNQ30MV1/RNQ30MV1

3.5 HP

30.100.000 đồng

7

Máy Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió FDMNQ42MV1/RNQ42MY1 (4.5 Hp, Gas R410A)

FDMNQ42MV1/RNQ42MY1

4.5 HP

37.300.000 đồng

Báo giá điều hòa Daikin Super Multi S 

STT

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Công suất (HP)

Hình ảnh

Giá sản phẩm

1

Dàn Lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK50ZS-S (2.0Hp, Inverter, Gas R410A)

SRK50ZS-S

2.0 HP

7.400.000 đồng

2

Dàn Lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK60ZS-S (2.5Hp, Inverter, Gas R410A)

SRK60ZS-S

2.5 HP

8.500.000 đồng

3

Dàn Lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK71ZS-S (3.0 Hp) Inverter

SRK71ZS-S

3.0 HP

10.300.000 đồng

4

Điều hòa multi Daikin 18.000BTU 3MKM52RVMV

3MKM52RVMV

18.000BTU

23.200.000 đồng

5

Dàn nóng 2 chiều điều hòa multi Daikin 4MXM68RVMV

4MXM68RVMV

24.000 BTU

31.050.000 đồng

6

Dàn nóng điều hòa Daikin Multi 3MXS52EVMA

3MXS52EVMA

18.000 BTU

25.900.000 đồng

7

Điều hòa multi Daikin 34.000BTU 5MKM100RVMV

5MKM100RVMV

34.000BTU

40.400.000 đồng

Điện Máy Thành An vừa gửi đến quý khách hàng bảng báo giá điều hòa Multi Daikin 1   chiều, 2 chiều đang được bán chạy nhất hiện nay.

Bên cạnh việc cung cấp các dòng điều hòa Daikin chính hãng với mức giá tốt, chúng tôi còn mang đến các chính sách hấp dẫn cho khách hàng. Cụ thể là chính sách bảo hành sản phẩm từ 1 – 5 năm, chính sách đổi trả khi hàng bị lỗi và chính sách giao hàng miễn phí.

Nếu có nhu cầu mua điều hòa Multi Daikin, hãy liên hệ ngay Điện Máy Thành An để được tư vấn, hỗ trợ tận tình nhất!

ĐIỆN MÁY THÀNH AN – NHÀ PHÂN PHỐI MÁY LẠNH MULTI 1 CHIỀU CHÍNH HÃNG TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0967.899.639 – (028) 35351096

Địa chỉ: 29A Làng Tăng Phú, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM

Website: https://dienmaythanhan.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Ảnh
  • Mã sản phẩm
  • Đánh giá
  • Giá
  • Thêm vào giỏ
  • Thuộc tính
  • Khả năng
  • Mô tả
  • Additional information
Xem bảng so sánh